Khổng Minh hại chết Chu Du

Cập nhập tin tức Khổng Minh hại chết Chu Du

Có thực sự Gia Cát Lượng bịt quan tài để hại chết Chu Du?

(GameSao.vn) - Trong một phiên bản điện ảnh khác về bối cảnh Tam Quốc Diễn Nghĩa đã cho thấy sau 3 lần bị Khổng Minh trêu tức, Chu Du vẫn không chết mà lập kế giả chết nằm trong quan tài. Tuy nhiên Khổng Minh đã biết được điều này, bịt kín quan tài để hại Chu Du chết ngạt.