khu tưởng niệm

Cập nhập tin tức khu tưởng niệm

Nước Mỹ và những tượng đài do dân, vì dân

Nếu ai hỏi về tượng đài nước Mỹ, có thể nói ngắn gọn, nhà nước đóng góp rất ít, người dân tự nguyện đóng góp nhiều.

'Đường có gẫy cũng phải dăm bảy năm sau'

Xin đừng hủy hoại những nét đẹp của văn hóa châu thổ sông Hồng. Xin đừng làm khó thêm cho đời sống dân quê chúng tôi!