kì thi tiếng Nhật

Cập nhập tin tức kì thi tiếng Nhật

Kỳ thi Du học Nhật Bản EJU đợt 1 năm 2021

Kỳ thi Du học Nhật Bản đợt 1 năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 20/6/2021 (Chủ nhật).

Kỳ thi du học Nhật Bản EJU đợt 2 năm 2020

Kỳ thi Du học Nhật Bản đợt 2 năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 08/11/2020.