kiểm soát dịch

Cập nhập tin tức kiểm soát dịch

Bỏ chốt kiểm soát, Thái Nguyên lập điểm hỗ trợ phòng, chống dịch

Thái Nguyên thành lập các “điểm hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch covid-19” tại các nút giao ra, vào thành phố, thị xã, hoạt động 24/24 với mục tiêu “thích ứng an toàn”.

Chạy theo văn bản, doanh nghiệp chưa 'chết' vì dịch đã 'tắt thở' do ngừng sản xuất

Không phải doanh nghiệp nào tại TP.HCM cũng có thể đáp ứng các điều kiện để được tiếp tục sản xuất. Doanh nghiệp chấp nhận đóng cửa, cho người lao động nghỉ làm.