kiểm soát súng đạn Mỹ

Cập nhập tin tức kiểm soát súng đạn Mỹ

Nhà chức trách cho biết, một giáo viên tại trường tiểu học Richneck ở thành phố Newport News bị học sinh của mình bắn 'trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng'.