kiểm toán môi trường

Cập nhập tin tức kiểm toán môi trường

Kiểm toán Nhà nước đứng ngoài các điểm nóng ô nhiễm môi trường

Mặc dù đã từng bước thực hiện kiểm toán môi trường, song, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho rằng, lĩnh vực này chủ yếu vẫn được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ nên kết quả chưa như kỳ vọng.

Hướng tới nền tài chính công ổn định, bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chiều 19/9 chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Kiểm toán châu Á chú trọng bảo vệ môi trường

ASOSAI 14 thể hiện những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI đối với công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của thế giới, trong đó có thách thức môi trường.

Kiểm toán việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Kiểm toán Nhà nước đang tiến hành kiểm toán việc quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam. Trong kế hoạch 2019, một loạt cuộc kiểm toán liên quan tới môi trường cũng được cơ quan này nhắm tới.

Kiểm toán tối cao châu Á chú trọng kiểm toán môi trường

“Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong những nội dung nghị sự quan trọng tại Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14), diễn ra từ 19-22/9/2018 tại Hà Nội.