kiểm tra an toàn thực phẩm

Cập nhập tin tức kiểm tra an toàn thực phẩm

22.000 lon sữa Úc chậm tiếp nhận, Cục An toàn thực phẩm lên tiếng

Theo Cục An toàn thực phẩm, Cục không có thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra với lô hàng hơn 22.000 lon sữa từ Úc nhưng đã có hướng dẫn xử lý.

Bắc Ninh: tập huấn sử dụng bộ kit kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm

Bộ kit kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm thực hiện đơn giản, độ tin cậy cao, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện các mẫu thực phẩm không đạt yêu cầu.