kiểm tra ma túy

Cập nhập tin tức kiểm tra ma túy

Khi bị kiểm tra ma túy, tài xế khẳng định mình chỉ uống 2 liều thuốc cảm và yêu cầu được xét nghiệm lại.