Như VietNamNet thông tin, ngày 12/7, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành thông báo kết luận về thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT giai đoạn 2018 -2019.

Trong đó, Thanh tra TP đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của Sở GD-ĐT trong rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý...

{keywords}
 Sở GD-ĐT Cần Thơ 

Từ những sai phạm, hạn chế, thiếu sót nói trên, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Theo đó, đối với Sở GD-ĐT, thứ nhất, giao Giám đốc Sở thu hồi quyết định số 3484/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2018 về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các Phòng trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2020.

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảm về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Có đến 32 trường hợp đề nghị thu hồi. 

{keywords}
Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

Kiến nghị thứ hai của Thanh tra TP đối với Sở GD-ĐT là hàng năm, Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy…

Kiến nghị thứ ba, tiến hành rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GD-ĐT, trường hợp nào thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) thì báo cáo Chủ tịch UBND để xin ý kiến xử lý theo quy định.

Thứ tư, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra.

Trường hợp cá nhân nào đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm hoặc đã bị xử lý kỷ luật liên quan đến kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo quyết định số 1474 ngày 15/11/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ thì không xem xét, xử lý lại.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Giám đốc và tập thể lãnh đạo Sở

Kiến nghị giao cho Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD-ĐT và có trách nhiệm của tập thể lãnh đạo vì để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trong thời gian qua. Đồng thời, tham mưu, kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD-ĐT.

Theo dõi, hướng dẫn Sở GD-ĐT thực hiện thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, trình tự… đối với các trường hợp đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm theo theo đúng quy định.

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP có văn bản đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng xem xét trách nhiệm của tập thể Đảng ủy Sở GD-ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết kết quả thanh tra.

Hoài Thanh  

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm ở Sở GD-ĐT Cần Thơ

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm ở Sở GD-ĐT Cần Thơ

Ngày 12/7, Thanh tra TP Cần Thơ đã có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD-ĐT, giai đoạn 2018-2019.