Người đàn ông thậm chí chẳng cần phải dùng bất kỳ một dụng cụ đánh bắt nào mà cá vẫn đầy thuyền.


H.P (tổng hợp)