kính thưa

Cập nhập tin tức kính thưa

Hết kính thưa lê thê, đội nắng chờ 'bác thủ trưởng'?

Cần xử lý dứt điểm cả cảnh học trò phải “phơi nắng, đội mưa” chờ lãnh đạo, vì đại biểu còn "chạy sô" nên lắm khi đến muộn.

'Kính thưa' dây cà dây muống và 'phát biểu chờ cơm'

Việc phát biểu thế nào mới thực sự đáng quan tâm, còn chuyện “kính thưa” một người hay “kính thưa chung” chốc lát rồi qua, chỉ là câu “cửa miệng” ban đầu.

Khi Việt Nam ‘nổi tiếng’ quốc tế vì màn… kính thưa

Đã đến lúc cần mạnh dạn đổi mới triệt để những màn kính thưa, kính gửi, những nghi lễ đã “lạc điệu”.