Kubernetes Engine

Cập nhập tin tức Kubernetes Engine

Quản lý và tối ưu chi phí khi sử dụng Kubernetes Engine

Trong môi trường mà các developer phát triển phần mềm, ứng dụng trên đám mây thì việc tìm hiểu, ứng dụng container và các công cụ điều phối container là cần thiết. Kubernetes được xem là tiêu chuẩn trong triển khai, quản lý và điều phối container.