kỳ họp 29

Cập nhập tin tức kỳ họp 29

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 2 cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Huỳnh Văn Tâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy và ông Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.