Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi có thông cáo tại kỳ họp thứ 10.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các nhân sự nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 -2018 và giai đoạn 2019-2022.

Sở Y tế Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.C.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo về việc xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và các ông Nguyễn Xuân Mến (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Y tế); ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Hồ Minh Nên - Giám đốc CDC Quảng Ngãi.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc: Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và ông Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; ông Nguyễn Đức On, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

Qua đó nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công, dẫn đến việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 có những vi phạm quy định của pháp luật. Các cá nhân này không kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên có vi phạm qua các kết luận thanh tra chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước.

Các ông Phan Bình, Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng…

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thông báo,  qua xem xét, kết luận giám sát đối với Chi bộ và ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chi bộ và các ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở TT&TT; Đỗ Quang Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến…