Cụ thể, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên liên quan đến vụ “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa”, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy, các thành viên Hội đồng bán đấu giá và các cán bộ chuyên môn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao để xảy vi phạm pháp luật về đất đai, đấu giá, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên.

Trong đó, kỷ luật cảnh cáo đối với các đảng viên: Trần Hoàng Thanh Quế, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Lương Sinh, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Tuy Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa; Đỗ Trần Chương, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên; Nguyễn Trọng Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Trọng Hòa An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Hoàng Anh, chuyên viên Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN-PTNT, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng kỷ luật khiển trách đối với các ông: Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Công Văn Lãnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên; Đặng Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ-Dự toán (nay là Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế) Cục Thuế tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Hồ Thị Hà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh và bà Dương Thị Thúy Kiều, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy, hai bà đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy thị trấn Hai Riêng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thiếu kiểm tra, giám sát đối với Dự án đường nội thị nối với đường Hoàng Văn Thụ và khu quy hoạch dân cư Khu phố 6, thị trấn Hai Riêng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Hồ Thị Hà; cảnh cáo bà Dương Thị Thúy Kiều.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Ngô Văn Đoan, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

Qua đó cho thấy, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Hòa (giai đoạn 2011-2020); Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từ năm 2011-2019, ông Ngô Văn Đoan đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, điều kiện tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước về đất đai.

Vi phạm của ông Ngô Văn Đoan có hệ thống, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về đất đai; tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và làm giảm uy tín bản thân ông, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị, cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Đoan.