Theo đó, ngày 23/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình đã tiến hành Kỳ họp thứ 24 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình nhận thấy, ông Quang đã vi phạm quy định về chế độ làm việc của cơ quan; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

ky luat2.jpeg
Ông Trần Hông Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình bị kỷ luật. Ảnh: Khánh Linh

Những khuyết điểm vi phạm trên của Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình - ông Trần Hồng Quang đã phát sinh đơn thư khiếu kiện, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Trần Hồng Quang.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.