KỶ LUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

Cập nhập tin tức KỶ LUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

Kỷ luật Phó GĐ Sở, Thượng tá Công an tỉnh Bắc Kạn

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nông Thế Diễn và Thượng tá Trần Minh Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Phê bình Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng

Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng Lê Văn Trung bị khiển trách vì để tàu Thảo Vân 2 không đủ điều kiện hoạt động vẫn chở hành khách xuất bến, dẫn đến tai nạn làm chết 3 người.