kỷ lục của PokeWalker

Cập nhập tin tức kỷ lục của PokeWalker

Để có thể đạt được con số cuối cùng là 9.999.999 bước di chuyển trong PokeWalker thì không phải chuyện một sớm một chiều.