Kỷ lục gia Việt Nam

Cập nhập tin tức Kỷ lục gia Việt Nam

Đó là bà Ngô Thị Thanh Tâm - một trà sư nổi tiếng vì có bộ sưu tập ấm chén tử sa lớn nhất Việt Nam.