kỷ niệm vui cùng chiếc ăng ten

Cập nhập tin tức kỷ niệm vui cùng chiếc ăng ten

Những kỷ niệm ngốc xít cùng chiếc tivi ăng ten thuở bé

Những kỷ niệm về chiếc tivi thân thương chắc chắn thế hệ 8x, 9x sẽ còn nhớ mãi...