kỹ thuật hạt nhân

Cập nhập tin tức kỹ thuật hạt nhân

Kỹ thuật hạt nhân và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội

Trong 2 ngày 13-14/10, một cuộc Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã diễn ra tại Hà Nội.

Triển khai kỹ thuật hạt nhân ở nhà máy lọc dầu

Kỹ thuật hạt nhân đã được Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp nghiên cứu xây dựng và phát triển thành các dịch vụ kỹ thuật trong nhiều năm qua.