Một thanh niên tốt bụng hướng dẫn cho anh tài xế thoát chỗ đỗ hẹp, nhưng ngay sau đó anh này lại bị đuổi đánh.


Thực chất, tài xế được giúp đỡ đã nhận ra mình bị chơi khăm bởi anh thanh niên chính là chủ nhân chiếc xe đỗ sát phía trước.

H.N (tổng hợp)