lá đơn

Cập nhập tin tức lá đơn

Chết cười với game thủ làm đơn xin vợ đi dự offline game

Tất nhiên, game thủ viết đơn này tới vợ là do từ nhà đến địa điểm offline khá xa, phải đi mất khoảng 2 ngày chứ không phải là đi lại trong ngày.