Lai Chau

Cập nhập tin tức Lai Chau

Bình đẳng cơ hội trong xúc tiến đầu tư

Sự việc liên quan đến tập đoàn Hưng Hải xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực thủy điện ở Lai Châu mở ra nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.