Lái xe đâm chết 3 người

Cập nhập tin tức Lái xe đâm chết 3 người

Lái xe Nguyễn Đức Thịnh cho biết, đã nghĩ tới việc nhờ người lái xe đưa về sau cuộc nhậu nhưng sau đó đã không làm chủ được bản thân.