lakeland

Cập nhập tin tức lakeland

Mỹ: "Nuôi báo cô" 80 con thiên nga với chi phí chăm sóc 10.000 USD/năm, công viên bán thiên nga với giá 400 USD/con

Chính quyền địa phương sẽ không tiến hành điều tra người mua, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ cố gắng tìm hiểu thiên nga được bán với mục đích gì.