Lâm Minh Chánh

Cập nhập tin tức Lâm Minh Chánh

Tìm nguyên nhân quan chức phát ngôn... bất thường

Một ví dụ khác về lối ứng xử khác lạ với thông thường, đó là, quan chức phụ trách ngành giáo dục trả lời trên báo chí rằng “Chuyện bỏ thuốc cho học sinh ngủ trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.

Dễ gì có cơ hội tham nhũng?

 Dễ gì được làm… sếp để có trải nghiệm. Mà, nếu có, chắc  gì tôi từ bỏ để đi diễn thuyết, kêu gọi.