Làm thủ tục đất đai điện tử

Cập nhập tin tức Làm thủ tục đất đai điện tử

Người dân TP Thủ Đức thực hiện thủ tục đất đai qua môi trường trực tuyến

Người dân và doanh nghiệp chỉ đến UBND TP Thủ Đức 1 lần để nộp bản chính theo quy định. Các bước còn lại sẽ thực hiện qua môi trường điện tử khi thực hiện các hồ sơ liên quan đến đất đai.