làm việc trong kỳ nghỉ

Cập nhập tin tức làm việc trong kỳ nghỉ

Trả hết deadline để có kỳ nghỉ không laptop

Nửa tháng trước, Hải Vân (26 tuổi, TP Thủ Đức) đã lên kế hoạch "chạy đua" nhằm hoàn thành công việc trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.