Lamb & Wolf

Cập nhập tin tức Lamb & Wolf

Lamb & Wolf sẽ là vị tướng tiếp theo trong LMHT!

Có vẻ không nằm ngoài những dự đoán của cộng đồng. Tập tin, âm thanh, hình ảnh “They are coming” đã được thêm vào vài ngày trước là để nói về 1 vị tướng mới.