landing game MU Đại Thiên Sứ

Cập nhập tin tức landing game MU Đại Thiên Sứ

Webgame MU Đại Thiên Sứ tung landing page ấn định mở cửa vào hôm nay

(GameSao) - Mới đây, MU Đại Thiên Sứ - webgame MU phiên bản cuối cùng và bản quyền từ Webzen vừa bất ngờ tung landing page, ấn định ngày Closed Beta không xóa nhân vật vào 28/04.