lãng khách

Cập nhập tin tức lãng khách

Tôi và con đường để trở thành một lãng khách

(GameSao) - Trải qua bao biến cố, bao gian nan thử thách, cuối cùng tôi cũng có thể trở thành một Lãng Khách thực thụ - tiêu diêu tự tại, phiêu bạt giang hồ như các anh hùng kiếm hiệp xưa kia - niềm mơ ước từ thời "trẻ trâu" của tôi.