{keywords}
Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) tại buổi tập huấn.

Buổi tập huấn được tổ chức với mục tiêu giúp các học viên có thể tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thư số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính.

Từ đó, từng bước ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước, trong giải quyết, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị với môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, đơn vị, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại trong thời gian tới.

Đối tượng tham gia tập huấn là 120 học viên là lãnh đạo, đại diện văn phòng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cán bộ kế toán tại những đơn vị phục vụ giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tin từ Cổng thông tin của Sở TT&TT Lạng Sơn, tại hội nghị tập huấn, Phó giám đốc Sở TT&TT Phương Thị Hương Lan cho biết: Triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử.

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) hướng dẫn các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng; giới thiệu tổng quan về chữ ký số; hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dân kỹ năng sử dụng chữ ký số trên SIM điện thoại thông minh; hướng dẫn cài đặt, kiểm tra, ký số văn bản điện tử.

D.V

Phải đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống CNTT trong giáo dục

Phải đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống CNTT trong giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 - 2021, trong đó nhấn mạnh tới yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin.