làng xã

Cập nhập tin tức làng xã

Nghèo vì thói quen thụ động

Ông bà xưa đã từng khẳng định “phi thương bất phú” tức là, khi không có trao đổi buôn bán thì không thể có cơ hội làm giàu được.

Thua Lào, Campuchia... chả nhẽ giờ thua cả nước nghèo Châu Phi

Nếu không tự khai phóng, e rằng trăm năm nữa Việt Nam chưa thoát cảnh thu nhập trung bình thấp.

"Tiệc hành lang chung cư làm xấu mặt người thành thị"

Muốn có văn minh đô thị thì phải dẹp ngay những kiểu sinh hoạt làng xã kiểu này! Tôi mà là nhà quản lý chung cư thì tôi cấm tiệt!