Phát hiện con sư tử lao vào săn nghé, hai con trâu rừng ngay lập tức quay lại húc tung bụng sư tử giải cứu nghé con.


H.N (theo NatGeo)

XEM THÊM