- Chiều ngày 21/2, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, qua đó làm rõ việc sử dụng 2 con dấu tại UBND TP Phan Thiết mà báo chí đã phản ánh.

Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, theo thông báo của Văn phòng UBND TP Phan Thiết con dấu mới của UBND TP Phan Thiết có hiệu lực từ ngày 23/11/2016, thế nhưng người dân và báo chí đã phát hiện nhiều quyết định của UBND TP Phan Thiết được ký từ tháng 3/2016 đã sử dụng con dấu mới có ghi rõ dòng chữ “Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết” thay vì phải sử dụng con dấu cũ ghi chữ “U.B.N.D thành phố Phan Thiết”. 

{keywords}

Các quyết định của TP Phan Thiết đều liên quan đến lĩnh vực XDCB

Đặc biệt, các quyết định này đều liên quan đến lĩnh vực XDCB…và được ký bởi Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết - Trần Hoàng Khôi. Ngoài ra, các quyết định này lại có số phát hành trùng với 1 văn bản khác đã ban hành được đóng dấu theo mẫu dấu cũ.

Tại báo cáo giải trình sự việc với chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Thành uỷ Phan Thiết, UBND TP Phan Thiết đã thừa nhận việc sử dụng con dấu mới là không đúng quy định của pháp luật, tập thể lãnh đạo UBND TP Phan Thiết nghiêm túc nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy Phan Thiết về vấn đề trên. 

Do các sai phạm là vì yêu cầu đầu tư phát triển chung của TP, nhằm để tranh thủ các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng và cũng là để hợp thức hóa thủ tục, không vì mục đích cá nhân hay tiêu cực, tham nhũng, nên UBND TP Phan Thiết đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, dẫn đến sự việc nói trên.

{keywords}

Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của Sở Nội vụ về toàn bộ vụ việc, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Tư pháp để xem xét lại toàn bộ các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB trong năm 2016, qua đó làm rõ việc sử dụng con dấu của UBND TP Phan Thiết trong việc ban hành các văn bản này.

Được biết, kết quả làm việc của đoàn kiểm tra phải được báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 20/3.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin sự việc.

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết: Văn bản trùng số, khác ngày phát hành

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết: Văn bản trùng số, khác ngày phát hành

Điều lạ, hàng loạt quyết định về phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu…đều có số phát hành trùng với 1 văn bản đã ban hành được đóng dấu theo mẫu dấu cũ.

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết dùng 2 con dấu khác nhau

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết dùng 2 con dấu khác nhau

UBND TP Phan Thiết có văn bản gửi các cơ quan ban ngành trong tỉnh thông báo con dấu mới có hiệu lực từ ngày 23/11/2016. 

Lê Ân