Le Anh Tien

Cập nhập tin tức Le Anh Tien

9X chế tạo kính thông minh giúp người khuyết tật dùng máy tính

Tiến nói muốn tạo ra chiếc kính thông minh phục vụ cho cộng đồng chứ không phải để bán. Do vậy, Tiến sẽ không bán ý tưởng vì sợ “họ sẽ đem kinh doanh với giá cao, thì người khuyết tật khó mà mua được”.