- Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cùng các địa phương tìm ra những giá trị văn hóa đích thực của các lễ hội để lưu truyền, cái gì không còn phù hợp, cần thiết nữa thì bỏ đi cũng như kịch liệt lên án - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Đừng quá mê tín mà làm xấu đi hình ảnh lễ hội

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (2/3), các vấn đề bức xúc liên quan đến một loạt lễ hội đầu năm được đặt ra: lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) bị quốc tế phản đối, một số ý kiến người dân đề nghị hủy bỏ một số lễ hội có chém giết hiện nay, có hiện tượng ẩu đả tại các lễ hội...

{keywords}

Rước lợn quanh làng tại lễ hội Chém lợn, làng Ném Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: Minh Đức

Trao đổi vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhận định: Lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng, là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội làng Ném Thượng, cũng như các lễ hội dân gian của cộng đồng các dân tộc, là nghi thức tín ngưỡng, là đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương.

"Việc tổ chức lễ hội cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng, ý nguyện của cộng đồng, đồng thời đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh, bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ đa dạng văn hóa của UNESCO mà VN tham gia", Bộ trưởng Nên nói.

Về tình trạng mất trật tự tại một số lễ hội, ông Nguyễn Văn Nên nói: Trước và sau Tết Thủ tướng đều có công điện chỉ đạo việc tổ chức lễ hội đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh cũng như kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch.

"Nhưng bên cạnh những lễ hội tốt đẹp, trật tự, vẫn còn có những hàng vi phản cảm", ông Nguyễn Văn Nên nhận định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP qua đó cho biết: Thủ tướng giao Bộ VH-TT-DL cùng địa phương ngồi lại với nhau, tổ chức tọa đàm để tìm ra những giá trị văn hóa đích thực để lưu truyền, bảo vệ, phát huy. Còn những điều gì không còn phù hợp, tốt đẹp, cần thiết nữa thì bỏ đi cũng như kịch liệt lên án.

"Nhưng văn hóa là vấn đề lớn, trong các phong tục, tập quán có những điều còn mang dấu ấn lạc hậu, mê tín, thậm chí tiêu cực, thông tin về vấn đề này cần thận trọng", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Chung Hoàng