lịch sử chiến tranh

Cập nhập tin tức lịch sử chiến tranh

Trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh

Trong hai ngày 3 - 4/5/1943 tại Munich, Hitler triệu tập cuộc họp bàn việc giành lại thế chủ động chiến lược bị mất sau thất bại ở Stalingrad, Liên Xô.

Trận đánh lớn nhất lịch sử chiến tranh

Mùa hè 1942, ngoài mũi nhọn chiến lược về hướng Kavkaz, quân Đức phát xít tổ chức tấn công vào vùng trung lưu sông Đông và hạ lưu sông Volga.