lịch sử tìm kiếm

Cập nhập tin tức lịch sử tìm kiếm

Lịch sử tìm kiếm Safari đã xóa vẫn bị lưu trên iCloud?

Các chuyên gia bảo mật Nga phát hiện, Apple đã ngấm ngầm lưu lại lịch sử tìm kiếm Safari của người dùng trên iCloud dù họ đã xóa toàn bộ dữ liệu này.