Liên minh game

Cập nhập tin tức Liên minh game

Thành lập Liên minh các nhà sản xuất và phát hành game Việt Nam trong năm 2021

Đã có 6 doanh nghiệp lớn đồng ý gia nhập Liên minh các nhà sản xuất và phát hành trò chơi điện tử trên mạng Việt Nam. Dự kiến, Liên minh sẽ được thành lập trong năm 2021.