D.T (theo Newsflare)

'Quái chiêu' của tên trộm rút đống tiền ở máy ATM

'Quái chiêu' của tên trộm rút đống tiền ở máy ATM

Một người đàn ông không rõ danh tính đã rút trộm tiền ở một máy ATM với cách thức tinh vi.