Lissandra Vũ Trụ Đen

Cập nhập tin tức Lissandra Vũ Trụ Đen

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.24 - 'Tút tát' Tiền Mùa Giải 2021

(GameSao.vn) - Metagame, hệ thống Cửa Hàng và biểu tượng trang bị có nhiều thay đổi đáng chú ý.