livestream phiên toà

Cập nhập tin tức livestream phiên toà

'Không phải vẽ ra quy định xin phép ghi âm, ghi hình' để gây khó cho báo chí

Ghi âm, ghi hình phải tôn trọng quyền của người khác, họ có đồng ý không. Theo Phó Chánh án TANDTC luật đã quy định rồi, "không phải chúng tôi vẽ ra cái này để gây khó khăn cho báo chí".