Đạt bậc càng cao càng tốt khi cày xếp hạng trong Liên Minh luôn là điều mà ai cũng muốn. Kim Cương có lẽ là bậc mà rất nhiều người mong muốn đạt được (thách đấu thì quá cao) nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để leo lên được bậc xếp hạng này. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho những ai đang đặt mục tiêu đạt được thứ hạng này trong mùa 6.

Liên Minh Huyền Thoại – Làm thế nào để đạt bậc Kim Cương mùa 6