Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.12. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Quá Tải (Q)

 • Cấp độ kỹ năng giảm từ 6 xuống 5.
 • (Loại bỏ) Lá chắn.
 • Sát thương cộng thêm từ Dòng Chảy Ma Pháp (E) thay đổi từ [40/50/60/70/80% (cấp độ Dòng Chảy Ma Pháp)] thành [25/50/75/100% (cấp độ Vòng Xoáy Không Gian)].
 • Tốc độ di chuyển thay đổi từ [25/28/31/34/37/40%] thành [20/25/30/35/40%].

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Hiệu ứng khống chế cứng thay đổi từ (Trói Chân) thành (35% Làm Chậm).
 • Thời gian duy trì hiệu ứng tăng từ 0.75 lên 1.5 giây.
 • Hiệu ứng nhận thêm từ Dòng Chảy Ma Pháp thay đổi từ (tăng thời gian duy trì khống chế) thành (chuyển hóa từ Làm Chậm thành Trói Chân).

  Vòng Xoáy Không Gian (R)

 • Cấp độ kỹ năng tăng từ 2 lên 3.
 • (Mới) Sát thương gây thêm của Quá Tải lên những mục tiêu có Dòng Chảy Ma Pháp tăng thêm 50/75/100%.
 • (Mới) Ngay lập tức sử dụng ở tầm tối đa khi cố gắng vượt quá nó.
 • Tầm sử dụng tối thiểu tăng từ 730 lên 1000.
 • Tầm sử dụng tối đa tăng từ 1750/3000 lên 3000.
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 180 giây mọi cấp thành 210/180/150 giây.

2/ THỬ NGHIỆM MORDEKAISER LÀM LẠI

Mordekaiser Kỵ Sĩ Rồng (làm lại màu của hiệu ứng hình ảnh Nội tại)

Mordekaiser Địa Ngục (Nội tại không còn lỗi nữa)

Pentakill Mordekaiser (chỉnh sửa lại màu sắc của hiệu ứng hình ảnh Nội tại)

Chúa Tể Mordekaiser (tinh chỉnh hiệu ứng hình ảnh và vầng hào quang bao quanh)

Mordekaiser Già Chuồn (làm lại màu của hiệu ứng hình ảnh)

4/ KHÁC

Biểu tượng esports mới

Cập nhật biểu tượng các đội tham dự LPL Mùa Hè 2019

Biểu Cảm mới

Gnar_G (Theo Surrender@20)