Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.16. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Giận Dữ (E)

 • (Mới) Nội tại giảm sát thương vật lý nhận vào được cộng thêm bằng với 3% lượng giáp và kháng phép cộng thêm của Amumu.

  Nhật Thực (W)

 • Sát thương thay đổi từ 60/100/140/180/220 thành 60/90/120/150/180.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14 giây mọi cấp xuống 18/16/14/12/10 giây.
 • Giáp thay đổi từ [25/35/45/55/65 (+20%)] thành [15/20/25/30/35 (+40%)]
 • Kháng phép thay đổi từ [20/30/40/50/60 (+20%)] thành [15/20/25/30/35 (+40%)].

  Thiên Đỉnh Kiếm (E)

 • Sát thương tăng từ 60/100/140/180/220 lên 60/110/160/210/260.

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 335 lên 340.
 • Kháng phép gia tăng mỗi cấp tăng từ 1.25 lên 1.75.

  Ném Chồi Non (E)

 • Sát thương tối đa gây lên mục tiêu không phái tướng địch tăng từ 300 lên 500.

  Cơn Giận của Người Khổng Lồ (W)

 • Lớp giáp thay đổi từ [65/70/75/80/85 (+9/11/13/15/17% lượng máu tối đa)] thành [60/70/80/90/100 (+9/10/11/12/13% lượng máu tối đa)].
 • Thời gian duy trì hiệu ứng giảm từ 10 xuống 6 giây mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18 xuống 12 giây mọi cấp.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 80 xuống 60.

  Thế Thủ (W)

 • Lượng giáp cộng thêm tăng từ 50/60/70/80/90% lên 60/70/80/90/100%.
 • Kháng phép cộng thêm tăng từ 25/30/35/40/45% lên 30/35/40/45/50%.

  Lò Luyện Hồn (W)

 • Lượng máu cộng thêm vĩnh viễn từ hạ gục lính và quái rừng nhỏ tăng từ 3 lên 4.
 • Lượng máu cộng thêm vĩnh viễn từ hạ gục tướng địch và quái rừng khủng tăng từ 10 lên 15.

  Roi Lưỡi (Q)

 • Thời gian làm chậm giảm từ 2 xuống 1.5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 6 xuống 5 giây.

  Đánh Chén (W)

 • Sát thương thay đổi từ [20/23/26/29/32% (+2% mỗi 100 SMPT)] thành [27/29/31/33/35% (+1% per 100 SMPT)].
 • Thời gian tồn tại của Đánh Chén giảm từ 4/4.5/5/5.5/6 xuống 4 giây mọi cấp.
  • Tướng địch vẫn là một nửa thời gian
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11/10 lên 28/25/22/19/16 giây.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 90 xuống 60.
 • (Mới) Thời gian hồi chiêu bắt đầu ngay khi Đánh Chén địch.

 Ngọc Siêu Cấp Sốc Điện (hệ Áp Đảo)

 • Sát thương giảm từ [50-220 (+50% SMCK cộng thêm)(+30% SMPT)] xuống [30-180 (+40% SMCK cộng thêm)(+25% SMPT)].
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 50-25 xuống 25-20 giây.

  Ngọc Cao Cấp Phát Bắn Đơn Giản (hệ Áp Đảo)

 • Sát thương giảm từ 15-40 xuống 8-40.

  Ngọc Cao Cấp Tác Động Bất Chợt (hệ Áp Đảo)

 • Sát Lực cộng thêm giảm từ 10 xuống 7.
 • Xuyên kháng phép cộng thêm giảm từ 8 xuống 6.

  Ngọc Mau Lẹ (hệ Pháp Thuật)

 • Tốc độ di chuyển chuyển hóa thành SMCK giảm từ 9.6% xuống 6%.
 • Tốc độ di chuyển chuyển hóa thành SMPT giảm từ 16% xuống 10%.

  Ngọc Thiêu Rụi (hệ Pháp Thuật)

 • Sát thương giảm từ 20-60 xuống 10-30.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 20 xuống 10 giây.

2/ THAY ĐỔI VỀ CHẾ ĐỘ CHƠI NEXUS BLITZ

Xem thêm về chế độ chơi mới toanh sắp sửa được Riot Games bổ sung vĩnh viễn vào trong LMHT TẠI ĐÂY.

Tướng

 • STVL tăng từ 62 lên 67.
 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp tăng từ 0.35 lên 0.45%.

  Sức Mạnh Quỷ Quyệt (Nội tại)

 • SMPT cộng thêm khi hạ tướng địch giảm từ 2 xuống 1.
 • SMPT cộng thêm khi hạ lính vẫn là 2, so với 1 ở các chế độ chơi khác.

 Quyền Trượng Linh Hồn (Q)

 • Sát thương cộng thêm từ mỗi điểm cộng dồn giảm từ 3 xuống 2.5.
 • Mỗi khi hạ gục kẻ địch tăng 7.5 điểm cộng dồn, giảm từ 9.

Rừng

 • Giảm 5% lượng máu của quái rừng.
 • Sát thương của bãi sói tăng từ 33% lên 60% lượng máu tối đa.
 • Thời gian xuất hiện của các bãi quái rừng tăng từ 55 lên 60 giây.
 • Thời gian xuất hiện của Bùa Xanh và Bùa Đỏ giảm từ 1:50 xuống 1:45.

Bùa Xanh và Bùa Đỏ

 • Sẽ thuộc về 2 tướng gần nhất tấn công lên nó – không tính người chơi hạ gục.

Sứ Giả Khe Nứt

 • Thời gian xuất hiện tăng từ 8 lên 10 phút.
 • Thời gian tái sinh giảm từ 5 xuống 4 phút.

Sự kiện

Bùa lợi toàn bản đồ

 • Hồi năng lượng thay đổi từ +40% ở cấp độ 1 thành +4 năng lượng mỗi 5 giây.

Cái Chết Bất Ngờ

 • Giáp và kháng phép của Nhà Chính Neuxs giảm 10%.
 • Quân lính sẽ to và gây nhiều sát thương hơn.
 • Quân lính giờ sẽ được tính là đơn vị quái rừng.

Battle Royale

 • Điều chỉnh vị trí vòng để chúng ít tập trung hơn vào trụ bảo vệ địch.
 • Bardle Royale và Juggernaut không thể cùng xuất hiện trong cùng một trận đấu nữa.
 • Bùa lợi Juggernaut cho thêm 500-1000 máu phụ thuộc cấp độ.

King of the Hill

 • Sát thương đốt: tăng 2% lên 2.5% lượng máu tối đa mỗi giây.
 • Điều chỉnh các vị trí của để chúng ít xuất hiện sau trụ hơn.

3/ CHỈNH SỬA TRANG PHỤC

Aurelion Sol Máy Móc

Gnar_G (Theo Surrender@20)