1/ 02 SPLASH ART MỚI

Hai trang phục Huyền Thoại Riven Thần Kiếm (Dawnbringer Riven) và Yasuo Ma Kiếm (Nightbringer Yasuo) đã có hình nền.

 

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Lựu Đạn Nhảy Múa (Q)

 • Sát thương cơ bản giảm từ 50/75/100/125/150 xuống 45/70/95/120/145.
 • STVL cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/45/50/55/60%.

  Sân Khấu Tử Thần (R)

 • Sát thương tăng từ 40/100/160 lên 50/115/180.

 • Giáp tăng từ 20 lên 22.
 • Sát thương tăng từ 54 lên 57.5.

  Trồi Lên (W)

 • STVL cộng thêm tăng từ 40% lên 80%.

  Khiên Phế Liệu (W)

 • Lớp giáp tăng từ 50/80/110/140/170 lên 80/110/140/170/200.

  Lao Móc Điện (E)

 • Sát thương gia tăng từ 45/70/95/120/145 lên 60/85/110/135/160.

 Xayah

  Bộ Cánh Chết Người (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/15/14/13/12 lên 20 giây mọi cấp.

  Chất Bất Ổn (W)

 • Sát thương giảm từ 40/55/70/85/100 xuống 30/45/60/75/90.

  Súng Cao Su (E)

 • Sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 xuống 60/110/160/210/260.

  Đồng Xu Cổ Đại

  Mề Đay Nomad

 • Tất cả những thay đổi trước đó đã được hoàn trả.

  Mắt Ốc Đảo

 • Tất cả những thay đổi trước đó đã được hoàn trả.

  Lời Thề Hiệp Sĩ

 • Tổng tiền tăng từ 2200 lên 2300 Vàng.
 • Giá tiền hợp thành tăng từ 600 lên 700 Vàng.

  Dây Chuyền Iron Solari

 • Lớp giáp tạo thành thay đổi từ [35 (+30 mỗi cấp) (+15% máu cộng thêm)] thành [38 (+22 mỗi cấp) (+2% – 36% máu cộng thêm)].
  • Máu cộng thêm ở lớp giáp giờ tùy thuộc vào cấp độ: 2% - 36%.

  Zeke's Convergence

 • Đổi tên từ Điềm Báo Zeke thành Zeke's Convergence.
 • Nội tại gây thêm sát thương phép thiêu đốt giảm từ 50 xuống 40.

3/ KHÁC

Banner của giải đấu Rift Rivals đã được thêm vào bản đồ Summoner’s Rift.

Biểu tượng eSports

Gnar_G