Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.6. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Bách Phát Bách Trúng (R)

 • Sát thương tăng từ 250/475/700 lên 300/525/750.

  Phát Bắn Thần Bí (Q)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 30% xuống 20%.

  Tinh Hoa Tuôn Chảy (W)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 70/75/80/85/90% xuống 55/60/65/70/75%.

 • Năng lượng tăng từ 300 lên 340.
 • Năng lượng hồi lại mỗi giây nhận thêm theo cấp độ tăng từ 0.6 lên 0.8.

  Đại Bác Cộng Hưởng (Nội tại)

 • (Loại bỏ) Không còn gây hiệu ứng giảm sát thương trên các tướng địch trúng đòn trong 5 giây.

  Càn Quét (W)

 • (Loại bỏ) Không còn tạo giáp.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 65 xuống 40 mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 17/15/13/11/9 xuống 8/6/4/2/0 giây (đây có thể là lỗi).
 • Sát thương trên đòn đánh trên cùng một mục tiêu giảm từ 66% xuống 50%.

  Khinh Thị (E)

 • (Mới) Tạo ra một lớp giáp 60/80/100/120/140 (+200% SMCK cộng thêm).
 • Sát thương thay đổi từ [60/100/140/180/220 (+50% tổng SMCK)] thành [90/120/150/180/210 (+100% SMCK cộng thêm)]
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ [1615/14/13/12] thành [14 giây mọi cấp].
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ [50 mọi cấp] lên [50/60/70/80/90].

  Mũi Khoan Tử Thần (R)

 • Tầm tăng từ 1600 lên 2500. 
 • Thời gian niệm phép tăng từ 0.4 lên 0.5 giây.
 • Sát thương thay đổi từ [50/175/300 (+50% tổng SMCK)] thành [125/250/375 (+50% SMCK cộng thêm)].

 Xayah

  Bộ Cánh Chết Người (W)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/50/60/70/80%.

  Ngọc Poro Cảnh Giới (hệ Áp Đảo)

 • (Mới) Hồn ma Poro sẽ xuất hiện tại vị trí con mắt bạn bị phá thay vì xuất hiện khi đứng trong bụi cỏ.
  • Khi con mắt của bạn bị phá hủy hoặc hết hiệu lực, chúng sẽ để lại một Hồn ma Poro, cho tầm nhìn trong vòng 300 giây. Tướng địch cạnh bên sẽ bị Hồn ma Poro làm cho hoảng sợ. Khi bạn bước vào vùng ảnh hưởng của Hồn ma Poro và nằm trên phần sân của đối phương, nhận 5-20 sát thương thích ứng (dựa vào cấp độ)

Gnar_G (Theo Surrender@20)