1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

 • Sát thương cơ bản thay đổi thành 58.
  • (So với hiện tại) Từ 56 lên 58.
  • (So với PBE) Từ 60 xuống 58.

  Cánh Cổng Hư Không (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/110/150/190/230 xuống 70/105/140/175/210.

  Âm Ti Trói Buộc (R)

 • Sát thương gây lên mục tiêu giảm từ 125/250/375 xuống 125/225/325.
 • SMPT công thêm vào sát thương gây lên mục tiêu giảm từ 115% xuống 110%.
 • Liên kết chỉ bị phá vỡ nếu mục tiêu nằm ngoài 1250 đơn vị so với vị trí của Malzahar.

 • Giáp hoàn trả lại từ 22 về 20.
 • Sát thương cơ bản thay đổi thành 57.
  • (So với hiện tại) Từ 54 tăng lên 57.
  • (So với PBE) Từ 57.5 xuống 57.

  Sói Cuồng Loạn (W)

 • Tốc độ lướt của Sói tăng từ 1200 lên 1400.
 • Thời gian tồn tại của khu vực Sói Cuồng Loạn tăng lên chút ít khi kích hoạt từ xa để bù trừ cho quãng đường di chuyển của Sói.

 Rakan

  Điệu Nhảy Tiếp Viện (E)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 16/15/14/13/12 về lại phiên bản hiện tại 20/18/16/14/12 giây.

 • Sát thương cơ bản tăng từ 55.628 lên 57.5.
 • Giáp gia tăng mỗi cấp tăng từ 3.4 lên 3.75.

  Tốc Hành Hư Không (R)

 • Cải tiến tính chân thật của R (sẽ khó né sát thương hơn trước).

  Súng Phun Lửa (Q)

 • Sát thương tăng lên 135/180/225/270/315.
  • (So với hiện tại) từ 75/135/195/255/315 lên 135/180/225/270/315.
  • (So với PBE) từ 115/165/215/265/315 lên 135/180/225/270/315.

 Xayah

  Bộ Cánh Chết Người (W)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi thành 20/19/18/17/16 giây.
  • (So với hiện tại) Từ 16/15/14/13/12 tăng lên 20/19/18/17/16 giây.
  • (So với PBE) Từ 20 mọi cấp giảm xuống 20/19/18/17/16 giây.

  Vinh Quang Chân Chính

 • Thời gian tồn tại tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 3 lên 4 giây.
 • Thời gian trước khi tự động kích hoạt sóng âm làm chậm tăng từ 3 lên 4 giây.

Mặt Nạ Đầu Lâu

 • Tất cả các thay đổi trước đó đều được hoàn trả lại.

2/ KHÁC

Nâng cấp hiệu ứng hình ảnh của Mặt Nạ Sơn Thạch

Hiệu ứng các quả cầu của Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm cũng đã được nâng cấp.

Kích hoạt DUY NHẤT cũng đã được “tút tát”.

Biểu tượng anh hùng mới

 

Tương tác đặc biệt của Yasuo Quỷ Kiếm

Màn hình chờ mới

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G